One Response to “Samatar in Nairobi Highlights”

  1. Hassan
    6 April 2011 at 4:23 pm #

    Saaxiibayaal Waxaan Jeclaan Lahaa Heeshii xasan aadan ay wada Qaadeen Basan, Magool, iyo Sahta axmed oo Dhageyse ah, oo aan ka duuban karo, Fadlan Hadaad awoodaan.

    Mahadnaq Balaaran

    Hassan